KISA ÖZGEÇMİŞ VE İLGİ ALANLARI

PROF DR MÜBİN HOŞNUTER CV

1968 yılında İzmirde doğdu. 1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993-94 yıllarında Aksaray’da mecburi hizmetini tamamlayan Dr Mübin Hoşnuter, 1994-2000 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim dalında ihtisas yaparak uzmanlığını aldı.

2000 yılında Zonguldak Karaelmas (Bülent Ecevit) üniversitesine yardımcı doçent olarak başlayan Dr Hoşnuter, aynı üniversitede Doçent ünvanı alarak kariyerine devam etti. 2011 yılında El Cerrahisi yan dal uzmanlık belgesi alarak bu konudaki çalışmalarını derinleştirdi. 2011 yılında İzmir Katip çelebi Üniversitesi Tıp fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandı ve burada profesör oldu. 2013 Yılında Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi uzmanlık belgesini aldı. 2011-2016 yılları arasında, İKÇÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim dalı, El cerrahisi Bilim Dalı ve Ağız Yüz Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Dr Mübin Hoşnuter, üniversite bünyesinde 11 yataklı bir kronik yara bakım merkezi kurdu. Burada ağırlıklı olarak diyabetik ayak, venöz ülserler ve yatak yaralarının bakımları konusunda nitelikli hizmet verildi. Dr Hoşnuter kariyeri boyunca hasta tedavisi yanında öğrenci eğitimi, asistan eğitimi, proje yürütücülüğü, üniversite bünyesinde yöneticilik görevleri gibi bilimsel ve idari faaliyetlerde bulunmuştur. Plastik cerrahi uzman yarışmalarında birincilik ve diğer derece ödülleri olan Dr Hoşnuter’in uluslararası dergilerde yayınlanmış 67 adet (bkz. Pubmed.com), ulusal bilimsel dergilerde yayınlanmış 46 adet makalesi ve bilimsel kongrelerde sunulmuş 100’e yakın bildirisi vardır. Makalelerine yapılan atıf sayısı 2017 itibarıyla 1023 adettir.

Özel ilgi alanlarıEstetik cerrahi (yüz gençleştirme, rinoplasti, yüz germe, meme cerrahisi, vücut kontur düzeltme, liposuction, abdominoplasti), konjenital cerrahi (yarık dudak damak, hipospadias, sindaktili, polidaktili), el cerrahisirekonstrüktif cerrahi

( mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu, baş-boyun kanser cerrahisi, flep greft onarımları), kronik yara bakımı ve cerrahisi ( diyabetik ayak, yatak yaraları, varis ülserleri), maksillofasiyal cerrahi (yüz kemiği kırıkları), ortognatik cerrahi (çene ilerletme-geriletme, şekil bozukluklarının tedavisi…)

estetik cerrahi, izmir estetik cerrahi, estetik cerrahi izmir, izmir estetik cerrahi kliniği, estetik cerrahi klinik, ameliyatsız estetik uygulamalarestetik cerrahi, izmir estetik cerrahi, estetik cerrahi izmir, izmir estetik cerrahi kliniği, estetik cerrahi klinik, ameliyatsız estetik uygulamalar